Tư vấn quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

    Tư vấn quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn – Khi ly hôn, nếu gặp trường hợp vợ chồng đưa nhau ra Toà để chấm dứt chế độ hôn nhân mà có con chung thì con sẽ được giao cho một bên được quyền trực tiếp nuôi dưỡng căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con. Vậy, khi người trực tiếp nuôi con có những hành vi xâm hại đến quyền lợi của con, quyền lợi của cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con hoặc có căn cứ cho thấy người trực tiếp nuôi không còn đủ điều kiện để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con thì phải làm sao?
    Điều 84 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có quy định về quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn như sau:
        1/. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Toà án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
        2/. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con khi có một trong các căn cứ sau đây:
        a). Cha, mẹ có thoả thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
        b). Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
        3/. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ 07 tuổi trở lên.
        4/. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Toà án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
        5/. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại khoản 2 điểm b Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
        a). Người thân thích;
        b). Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
        c). Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
        d). Hội liên hiệp phụ nữ
    Trong thực tiễn tham gia trợ giúp pháp lý có liên quan đến việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn, chúng tôi thường gặp thân chủ yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi con được quy định tại điểm b khoản 2 của Điều này, cụ thể là xin thay đổi quyền trực tiếp nuôi con do người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
    Đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng được vận dụng trong hầu hết vụ việc yêu cầu Toà án quyết định thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn, bởi lẽ nó có liên quan mật thiết đến điều kiện được trực tiếp nuôi con là đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con được quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình về căn cứ để giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng trong trường hợp có tranh chấp về quyền được trực tiếp nuôi con trong quá trình ly hôn.
    Khi tham gia tố tụng, căn cứ này nên được giải trình một cách cụ thể và chi tiết bằng hình thức văn bản phù hợp với quy định của pháp luật về Tố tụng Dân sự để Toà án có cơ sở xem xét, giải quyết. Mục đích cuối cùng là nhằm chứng minh người đang trực tiếp nuôi con đã không còn điều kiện về thời gian để chăm sóc con do thay đổi công việc, bị bệnh tật, bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ, lâm vào tình trạng nghiện ngập, cờ bạc…, không còn nơi ở ổn định do phá sản phải bán nhà hoặc khả năng tài chính không còn đảm bảo do thất nghiệp, nợ nần mà không có nguồn thu nhập nào khác để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của con.
    Khi chứng minh được các vấn đề cơ bản như đã trình bày ở phần trên, nhiều khả năng yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con của nguyên đơn sẽ được Toà án chấp nhận do thoả mãn căn cứ pháp lý theo luật định.
    Trường hợp còn nhiều vấn đề chưa rõ, cần sự trợ giúp từ những người am hiểu pháp luật thì người khởi kiện có thể tìm cho mình luật sư giỏi tư vấn luật hôn nhân và gia đình để có được sự trợ giúp pháp lý hữu ích nhất đáp ứng yêu cầu xin thay đổi quyền trực tiếp nuôi con hầu đảm bảo quyền lợi mọi mặt của con.

    Luật sư Trần Đăng Minh