Luật sư giỏi tư vấn luật hôn nhân và gia đình năm 2014 – nghĩa vụ cấp dưỡng

    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có bổ sung một số quy định mới về nghĩa vụ cấp dưỡng so với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Theo đó, vấn đề về nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định như sau:
    Nghĩa vụ cấp dưỡng:
    Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
    Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.
    Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định Toà án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.
    Một người cấp dưỡng cho nhiều người:
    Trong trường hợp một người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhiều người thì người cấp dưỡng và những người được cấp dưỡng thoả thuận với nhau về phương thức và mức cấp dưỡng phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng  và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
    Nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người:
    Trong trường hợp nhiều người cùng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người thì những người này thoả thuận với nhau về phương thức và mức đóng góp cho phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mỗi người và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
    Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con:
    Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.
    Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ:
    Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
    Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em:
    Trong trường hợp không còn cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con thì anh, chị đã thành niên không sống chung với em có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; em đã thành niên không sống chung với anh, chị có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
    Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu:
    Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người cấp dưỡng.
    Cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại trong trường hợp ông, bà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng.
    Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột:
    Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng.
    Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, bác ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng.
    Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ, chồng khi ly hôn:
    Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.
    Mức cấp dưỡng:
    Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thoả thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
    Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thoả thuận, nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
    Phương thức cấp dưỡng:
    Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.
    Các bên có thể thoả thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
    Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng trong các trường hợp sau đây:
    Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình.
    Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi.
    Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi người được cấp dưỡng.
    Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết.
    Bên được cấp dưỡng sau ly hôn đã kết hôn.
    Trên đây là các quy định cơ bản về nghĩa vụ cấp dưỡng tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 để quý vị tham khảo, bổ sung một số quy định mới về nghĩa vụ cấp dưỡng so với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 như nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ, chồng… thể hiện tính tiến bộ trong quá trình lập pháp. Các quy định này đặc biệt quan trọng cần phải được vận dụng trong quá trình tham gia tố tụng tại Toà án đối với các vụ án về hôn nhân và gia đình có yêu cầu cấp dưỡng.
    Nếu trong quá trình tiến hành thủ tục xác định đối tượng cấp dưỡng, yêu cầu cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng hoặc mức cấp dưỡng… mà quý vị gặp khó khăn hoặc vướng mắc cần giải quyết đúng quy định pháp luật để quyền lợi ích hợp pháp của mình được bảo vệ tốt nhất, xin hãy liên hệ Văn phòng luật sư Thiên Định để luật sư giỏi tư vấn luật hôn nhân và gia đình. Với phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” và định hướng chuyên sâu và các vụ án hôn nhân và gia đình, tin chắc rằng Văn phòng luật sư Thiên Định sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý thân chủ trao gửi trọn niềm tin.

    Luật sư Trần Đăng Minh