Luật sư giỏi ở Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn thủ tục giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có các căn cứ theo quy định của pháp luật.
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 quy định các căn cứ giám đốc thẩm như sau:
Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:
Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:
1/. Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;
2/. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
3/. Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
Phát hiện bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm:
1/. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm;
2/. Trường hợp Toà án, Viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thì phải thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị theo quy định.
3/. Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh kiến nghị Chánh án Toà án nhân dân cấp ca hoặc Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân cấp cao kiến nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nếu phát hiện có căn cứ kháng nghị.
Đơn đề nghị giám đốc thẩm:
Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm phải có các nội dung sau đây:
1/. Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;
2/. Tên, địa chỉ của người đề nghị;
3/. Tên bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;
4/. Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;
5/. Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Kèm theo đơn đề nghị, người đề nghị phải gửi bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
Đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ được gửi cho người có thẩm quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật.
Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.
Chánh án Toà án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.
Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:
Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật, trừ những trường hợp đặc biệt sau đây:
Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo quy định nhưng có các điều kiện sau đây thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết hạn kháng nghị:
Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định của pháp luật và sau khi hết thời hạn kháng nghị đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị;
Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật theo quy định, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.
Thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm:
Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có thẩm quyền sau đây:
1/. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật;
2/. Huỷ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị huỷ hoặc bị sửa;
3/. Huỷ một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm;
4/. Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án;
5/. Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm:
Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định.
Nếu quý vị còn nhiều điều chưa rõ hoặc gặp khó khăn trong quá trình tham gia tố tụng, cần sự trợ giúp pháp lý của luật sư giỏi tại thành phố Hồ Chí Minh tư vấn thủ tục giám đốc thẩm. Xin hãy liên hệ với Văn phòng luật sư Thiên Định để được trợ giúp, với đội ngũ luật sư giỏi giàu kinh nghiệm, đã từng kinh qua những vị trí trọng yếu trong cơ quan tiến hành tố tụng, có quá trình công tác nhiều năm trong các cơ quan thuộc khối nội chính như Toà án, Thi hành án…cùng với bản lĩnh nghề nghiệp được tích luỹ qua việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong các vụ án lớn, phức tạp tin rằng sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý vị trao gửi trọn niềm tin, tìm cho mình chỗ dựa pháp lý vững chắc khi hữu sự.

Luật sư Trần Đăng Minh.