Luật sư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Văn phòng Luật sư Thiên Định có nhiều kinh nghiệm tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Văn phòng luật sư chúng tôi được xây dựng và phát triển dựa trên đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn luật giỏi, trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết trong công việc, giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực.
    Dịch vụ luật sư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
        1. Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
            Tư vấn về hình thức doanh nghiệp, thủ tục pháp lý thành lập công ty liên doanh theo luật đầu tư và luật doanh nghiệp Việt Nam 2005.  Soạn thảo các tài liệu sau đây bằng cả tiếng việt và tiếng anh trên cơ sở thông tin, tài liệu do quý công ty cung cấp để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, bao gồm: – Đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. – Dự thảo điều lệ của công ty. – Hợp đồng liên doanh. – Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư. – Các tài liệu cần thiết khác để thành lập công ty liên doanh. – Chuẩn bị các bộ hồ sơ và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư có thẩm quyền của Việt Nam. – Theo dõi quá trình thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan và nhận được ý kiến ủng hộ từ các cơ quan này. – Theo dõi quá trình thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư có thẩm quyền. – Nhận được giấy chứng nhận đầu tư.      

         Tiến độ thực hiện: –  Trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày quý công ty chấp thuận đề xuất dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi bảng câu hỏi yêu cầu quý công ty cung cấp thông tin và tư vấn về các tài liệu pháp lý mà các bên liên quan cần chuẩn bị. –  Trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin theo yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho quý công ty bản dự thảo của các tài liệu nêu tại mục trên đây để quý công ty xem xét và cho ý kiến. –  Trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu đã được ký, đóng dấu theo đúng quy định, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư lên cơ quan có thẩm quyền. –  Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư có thẩm quyền trong vòng mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư có thẩm quyền.
        2. Thủ tục sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư
    Sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hỗ trợ công ty liên doanh các thủ tục pháp lý sau đây: – Tiến hành thủ tục làm con dấu của doanh nghiệp tại công an thành phố Hà Nội trong thời hạn năm ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu thông tin cần thiết. – Đăng ký mã số thuế cho công ty liên doanh trong thời hạn năm ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ. – Trợ giúp việc đăng bố cáo thành lập công ty liên doanh trong ba số báo liên tiếp. Khi quý khách có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, hãy liên lạc với chúng tôi để được văn phòng luật sư Thiên Định tư vấn miễn phí!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>